ראובני שר היהודים

שם המחבר\ת: מכס ברוד

1 נותר פריט

ראובני שר היהודים: רומן

תרגם מגרמנית: יצחק למדן

תל אביב, תרפ"טעוד ב