ק. א. ברתיני - שירים - שני כרכים

שם המחבר\ת: דן מרון

ק. א. ברתיני - שירים - שני כרכים

תרצ״ט-תשל״ד, תש״ל-תשמ״ה

בעריכת דן מרון

הוצאת דביר

נדפס בישראל, 2003

יד שניה, כמו חדש!עוד ב