ציונות ומלכנוליה: החיים הקצרים של ישראל זרחי

שם המחבר\ת: ניצן ליבוביץ'

הסופר ישראל זרחי היה דמות מוכרת בזירה התרבותית של היישוב בשנות הארבעים, אך במידה רבה שמו נמחק מדפי ההיסטוריה של היישוב, וכיום הוא זכור בעיקר כאביה של הסופרת והמשוררת נורית זרחי. ספרו של ליבוביץ' מציג קריאה שיטתית בכתביו ויומניו של זרחי, המגלה סופר פורה, ואינטלקטואל רחב אופקים, שכתיבתו נעה בין המסורת היהודית, פילוסופיה עתיקה וספרות העולם. היא מגלה גם אדם דיכאוני וחולה שצפה את מותו המוקדם, בגיל 38. לצד הפריון המרשים, הקריאה בכתביו מגלה הבנה עמוקה של המלנכוליה, לצד הדהוד של אידיאליזם אוטופי גבוה. במבט היסטורי, נראה כי הפער בין התקווה האוטופית של שנות העשרים והמלנכוליה של שנות הארבעים, הן בשל עליית הפאשיזם באירופה והן בשל הייאוש מדרך מימושה של הציונות בפלסטינה, מוביל לשפת הדימויים המאוחרת של זרחי. בסוף חייו, כתיבתו שאבה מהעולם האפוקליפטי של המיסטיקה היהודית, מהתיאולוגיה הנוצרית ומהאלטרנטיבה שמצא בשפתם המיתית של יהודי תימן, המתיכה בין דמיון ומציאות.

"ציונות ומלנכוליה: החיים הקצרים של ישראל זרחי" מציג תמונה היסטורית, פואטית ותיאורטית של הקשרים בין עולם הספרות של תקופת היישוב והשיח האידאולוגי-מלנכולי שלו. את החיבור מדריכה השאלה מה גרם לתרבות הישראלית להתעלם מסופר מוכשר כמו זרחי, וכיצד שכחה זו – בעצמה ביטוי ל"מלנכוליה של השמאל" – הופכת לסימפטום של הדחקה?


קטיגוריות: על ספרות, היסטוריה עולמית

הוצאה: כרמל


עוד ב