פשר דיני הנזיקים בתלמוד

שם המחבר\ת: שלום אלבק

1 נותר פריט

פשר דיני הנזיקין בתלמוד נותן לפני הקורא את היסודות והעיקרים של דיני הנזיקין בתלמוד. השונה את דיני הנזיקין בתלמוד מוצא לכאורה הלכות שאין ביניהן כל קשר, שטעמן אינו מחוור כל צרכו ואין בהן שיטה. ואולם כשמתלבן יסודן של הלכות, מתחוור טעמן של אותן הלכות שניתנו מבלי לפרש טעמן, ומתחוורת השיטה הטמונה ביסודן, שהביאה לפטור את המזיק בדבר אחד ולחייבו בדבר שני.

ירושלים, 1965


קטיגוריות: יהדות/ יודאיקה

הוצאה: הוצאת דביר


עוד ב