פנטזיה של מדינה - תצלומי חיילות צה״ל וארוטיזם של המיליטריזם האזרחי בישראל, חווה ברונפלד-שטיין

שם המחבר\ת: חוה ברונפלד- שטיין

פנטזיה של מדינה - תצלומי חיילות צה״ל וארוטיזם של המיליטריזם האזרחי בישראל, חווה ברונפלד-שטיין

הוצאת רסלינג

תל אביב, 2012

חדש! עוד ב