עשהאל- אהרן מגד

שם המחבר\ת: אהרן מגד

1 נותר פריט

עשהאל מאת אהרן מגד

עם עובד 1978

יד שנייה, מצב שמורעוד ב