ערכים ביהדות: פרקי מחקר והגות

שם המחבר\ת: הרב מרדכי פירון

1 נותר פריט

"מה ארע למדינת ישראל בימינו? מה קרה ליהודי בתוכה, ובגולה כולה? מה קרה למבנה החברה שלנו וכיצד טושטשו ואף התמוטטו מערכות ערכים חברתיים ונורמות של רוח ומוסר? לאן מועדות פניו של היהודי החילוני, שאינו מוכן ואף אינו מסוגל לחשוב, אלא במונחים ובקטגוריות חילוניים בלבד - השרוי בלי אלוקים? ומה בדבר הנטייה להקצנה ולהסתגרות המורגשת בקצה המחנה של היהדות המאמינה בה'? אחת הדרכים לפתרון המבוכה, ואולי היחידה המשמעותית, ברצון להתבונן בעבר, ולדלות מתוך קורות עמנו, אפשרויות של תשובה, נסיונות למענה המסוגל להעניק חוסן נפשי, יציבות רוחנית ואיתנות מוסרית"

הרב מרדכי פירון ( מתוך הקדמה לספר).

תש"ם, 1980.עוד ב