על ראשית ההכרה המוסרית

שם המחבר\ת: פרנץ ברנטאנו

תרגם: מ. שפי

ערוך בידי ש.ה. ברגמן ונתן רוטנשטרייך

ירושלים, תשי"דעוד ב