על סוד חתום לתולדות החידה העברית באיטליה ובהולנד

שם המחבר\ת: דן פגיס

1 נותר פריט

הספר עוסק בחידות המיוחדות מצדדים שונים: מוצאן, עלייתן ושקיעתן בחברה, תבניתן, תחבולותיהן וזיקתן לספרות הבארוק.

 

מצב טוב מאודעוד ב