על הפנומנולוגיה של הבין - סובייקטיביות

שם המחבר\ת: אדמונד הוסרל

על הפנומנולוגיה של הבין - סובייקטיביות מאת

אדמונד הוסרל

תרגום מגרמנית ד"ר שמאי זינגר וד"ר אלעד לפידות

הוצאת רסלינג 2016עוד ב