על הפנומנולוגיה של הבין - סובייקטיביות

שם המחבר\ת: אדמונד הוסרל

אם העולם הוא עולמי שלי, שמכונן על ידי מודעותי- כיצד יתכן שיופיע בו אדם אחר? כיצד יכול האני, האגו, לפגוש אלטר - אגו, אני אחר?


קטיגוריות: פילוסופיה וביקורת

הוצאה: רסלינג


עוד ב