על היש המושלם | פפיטה האזרחי

שם המחבר\ת: פפיטה האזרחי

1 נותר פריט

על היש המושלם פפיטה האזרחי

עיונים באפלטון ובקודמיו

האוניברסיטה העברית ירושליםעוד ב