על החירות, י׳ון סטוארט מיל

שם המחבר\ת: י׳ון סטוארט מיל

1 נותר פריט

על החירות, י׳ון סטוארט מיל

תרגם מאנגלית: אריה סימון

האוניברסיטה העברית

ירושלים, 1945~עוד ב