על אמת-המידה של הטעם

שם המחבר\ת: דוד יום

"ברור בתכלית, שאין חוקי היצירה האמנותית נקבעים על פי שיקולים א-פריורי, או שאפשר לראות בהם פסיקות מופשטות של השכל, הנוסעות מן ההשוואה בין אותם רעיונות שגורים והיחסים ביניהם, שהנם נצחיים ובלתי משתנים. יסודות של חוקים אלה זהה למה שמצוי ביסוד המדעים השימושיים - קרי, הניסיון - ואין הם אלא התבוננויות כלליות בדברים שהכל נהנים מהם, בכל הארצות ובכל הזמנים.


עוד ב