על אהבה ושדים אחרים, גבריאל גרסיה מארקס

שם המחבר\ת: גבריאל גרסיה מארקס

על אהבה ושדים אחרים, גבריאל גרסיה מארקס

תרגמו מספרדית: ריטה מלצר ואמציה פורת 

הוצאת עם עובד

הדפסה שלישית

נדפס בישראל, 1996

יד שניה, במצב שמורעוד ב