עלי היגיון: לקט אמרים משל טובי המוראליסטים הצרפתים

שם המחבר\ת: עריכה ותרגום: יצחק שנברג

1 נותר פריט

לא-רושפוקו, וובנראג, מונטיסקיא, ריבארול, שאמפור

ערך ותרגם: יצחק שטנברג

הוצאת תרשיש, ירושלים תש"ד

בלי עטיפה: 150 ש"חעוד ב