עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי

שם המחבר\ת: ויליאם ל. שיירר

2 נותרו

היסטוריה של גרמניה הנאצית, שני כרכים.

הוצאת שוקן, ירושלים ות"א, תשכ"בעוד ב