ספר מיכלתא

שם המחבר\ת: חדר קריאה

1 נותר פריט

דפוסים ראשונים של קבצי המדרשים.

דפוס ראשון, קושטא, רע"ה (1515)

מהדורת צילום פקסימלי בת 200 עותקים, ירושלים, תשל"א.עוד ב