ספר השמות של רחובות תל-אביב

שם המחבר\ת: בעריכת בנימין מינץ ואליעזר שטיינמן

ספר השמות של רחובות תל אביב

בעריכת בנימין מינץ ואליעזר שטיינמן

מצורפת מפת תל-אביב המורחבת

הוצאת "המעביר", תל אביב, ה' תש"ד - 1944עוד ב