ספר היובל של הסתדרות המורים בארץ-ישראל 1903-1928

שם המחבר\ת: דויד קמחי

1 נותר פריט

סקירה מקיפה בסיפור, בזכרונות, בעדויות על הקמת מערכת החינוך בארץ ישראל משנת 1903, כולל הקמת גני ילדים,בתי ספר מוסדות ארגונים ועוד. כולל תצלומים ונתונים. הכריכה עוטרה ועוצבה על ידי נחום גוטמן, הספר יצא במהדורה מוגבלת של אלפיים עותקים בלבד.

הספר כרוך מחדש מצבו טוב.עוד ב