ספר היובל של הסתדרות המורים בא"י - 1903-1928

שם המחבר\ת: דוד קמחי

1 נותר פריט

ספר היובל של הסתדרות המורים בא"י - 1903-1928

סקירה מקיפה בסיפור, בזיכרונות ובעדויות על הקמת מערכת החינוך בארץ ישראל משנת 1903, כולל הקמת גני ילדים, בתי ספר מוסדות ארגונים ועוד. כולל תצלומים ונתונים

בעריכת ד. קמחי

עיטורי כריכה: נחום גוטמן

דפוס הספר - מהדורה מוגבלת של כאלפיים עותקים בלבד

ירושלים, 1929

 

 

נדיר!

יד שניה, שמור יפה

(הספר נכרך מחדש עם כריכה קשה)עוד ב