ספר היובל - צבי שארפשטיין

שם המחבר\ת: צבי שארפשטיין

1 נותר פריט

חוברת שמוקדשת לפרופסור צבי שארפשטיין למלאת לו שבעים שנה.

שהיה עורך ראשי של "שבילי החינוך"

כוללת את כל מה שכתב בעשר שנים האחרונות עד לשנת 1954

 עוד ב