ספר היגיון הנפש

שם המחבר\ת: לר' אברהם בר חייא

1 נותר פריט

ספר היגיון הנפש או המוסר.

נדפס מחדש בירושלים תשכ"ז.

כריכה קשה. מצב טוב.עוד ב