ספר היגיון הנפש - ר׳ אברהם בר חייא

שם המחבר\ת: לר' אברהם בר חייא

1 נותר פריט

ספר היגיון הנפש או המוסר, ר׳ אברהם בר חייא

הוצאת ספריה למחשבת ישראל

ירושלים, ~1966

(יד שניה, במצב טוב (כריכה קשהעוד ב