ספר הטעמים: אברהם אבן עזרא

שם המחבר\ת: אברהם אבן עזרא

1 נותר פריט

נוסח ראשון

יוצא לאור מתוך כתב יד על ידי יהודה ל. פליישר

הוצאת מחברות לספרות, בסיוע מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"א



עוד ב