ספר האידליות

שם המחבר\ת: שאול טשרניחובסקי

תל אביב, תרצ"ו.

"דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר.עוד ב