ספר אחיקר החכם 1923

שם המחבר\ת: אבינעם ילין

1 נותר פריט

מתורגם עברית על פי המקור הסורי וכתבי יב ועליו מבוא, הערות ובאורים מעשה ידי אבינעם ילין. 

מצב הספרון טוב.עוד ב