ספר אחיקר החכם

שם המחבר\ת: אבינועם ילין

ספר אחיקר החכם מאת אבינועם ילין מתורגם עברית על פיח המקור הסורי וכתב יב ועליו מבוא, הערות וביאורים. סה עמודים. מהדורה ראשונה 


עוד ב