ספרי שם לגדולים ועד לחכמים

שם המחבר\ת: חיים יוסף דוד אזולאי

1 נותר פריט

כל החלקים והמסתעפים של החסיד המפורסם מוהר"ר חיים יוסף דוד אזולאי זלה"ה נדפסו במהדורה זו בסדר חדש ומועיל לשתי מערכות: א. מערכת גדולים. ב. מערכת ספרים.

עריכה ותופסת הערות: יצחק אייזק בן יעקוב

כש"נ, ווילנא


קטיגוריות: יד שנייה, ספרים נדירים, יהדות/ יודאיקה

הוצאה: Unknown Type


עוד ב