ספרות יפה עולמית בתרגומיה לעברית

שם המחבר\ת: לאה גולדברג

הרצאות בקורס לספרנים מטעם המרכז לתרבות מאת ומפי לאה גולדברג

בצירוף ביבליוגרפיה מאת ר. לוי

תל אביב, תשי"אעוד ב