ספיח: שירים

שם המחבר\ת: רחל בלובשטיין

מהדורה ראשונה של "ספיח", קובץ השירים הראשון של רחל שראה אור

הוצאת "דבר" תל אביב, תרפ"זעוד ב