ספונות - ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - שני כרכים

שם המחבר\ת: מכון בן צבי, מאיר בניהו

1 נותר פריט

ספונות - ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - שני כרכים

בעריכת ראש מכון בן צבי ומאיר בניהו

מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, האוניברסיטה העברית בירושלים

נדפס בישראל, ~1956

יד שניהעוד ב