סמטאות הנפש על שדים ומרפאים ערביים בישראל, ח׳אלד מצאלחה ובתיה ברון

שם המחבר\ת: ח'אלד מצאלחה ובתיה ברון

1 נותר פריט

סמטאות הנפש על שדים ומרפאים ערביים בישראל, ח'אלד מצאלחה ובתיה ברון

עיונים במציאות יהודית-ערבית

הקיבוץ המאוחד

נדפס בישראל, 1994


קטיגוריות:

הוצאה: הקיבוץ המאוחד