סיפור מהסרטים - סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע, נוריץ גרץ

שם המחבר\ת: נורית גרץ

1 נותר פריט

סיפור מהסרטים - סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע, נוריץ גרץ

האוניברסיטה הפתוחה

תל אביב, 1993

יד שניה, במצב שמורעוד ב