נשים עבריות בתור מדפיסות, מסדרות, מוציאות לאור ותומכות במחברים

שם המחבר\ת: א. מ. הוברמן

"מהזמן הקדום עד ימינו היו לנו נשים בקיאות בתורה ובחכמה, והיו גם כאלו שידעו להורות. נזכיר לדוגמא רק אחדות: דבורה הנביאה, ברוריא אשת ר' מאיר וחנה בתו של רבינו תור. גם בתור משוררות ומחברות נשים עבריות ידועות בכל הזמנים. מובן מאליו כי לא הרבה זכו להגיע לאותה מדרגה, כי בעיקר הלא התחנכו הנשים לשבת תחת אהל ולפקח על סדר הבית וגדול הבנים. ולא כל הנשים שעלו למדרגה זאת נודעות לנו, כי צנועות היו ולא רצו בפרסום"

א. מ. ה.

ברלין, ניסן תרצ"ג.עוד ב