נפש המחנך, גיאורג קרשנשטיינר

שם המחבר\ת: גיאורג קרשנשטיינר

1 נותר פריט

נפש המחנך, גיאורג קרשנשטיינר

תרגם: יהושע עמיר

בעריכת יוסף ולק וברוך שראל

בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ושל משרד החינוך והתרבות

ירושלים, 1965

יד שניה, שמור יפה

(כריכה קשה)עוד ב