נבו: שירים אחרונים

שם המחבר\ת: רחל בלובשטיין

מהדורה ראשונה של "נבו" - קובץ שיריה האחרון של רחל שראה אור מעט לאחר מותה

הוצאת "דבר" תל-אביב תרצ"בעוד ב