משטר מדינת ישראל - אוסף מקורות, עמנואל גוטמן ויחזקאל דרור

שם המחבר\ת: עמנואל גוטמן ויחזקאל דרור

1 נותר פריט

משטר מדינת ישראל - אוסף מקורות, עמנואל גוטמן ויחזקאל דרור

הוצאה שניה

האוניברסיטה העברית בירושלים

ירושלים 1962עוד ב