משה (פרלמוטר) פטר - 4 תסכיתים

שם המחבר\ת: משה פטר

משה (פרלמוטר) פטר - 4 תסכיתים

הוצאת טרקלין

תל אביב, 1974

יד שניה, במצב שמורעוד ב