משא חיים וייצמן לפני הוועדה המלכותית לארץ- ישראל ביום א' לכסלו תרצ"ז בירושלים

שם המחבר\ת: חיים ויצמן

משא חיים וייצמן לפני הוועדה המלכותית לארץ-ישראל ביום י"א לכסלו תרצ"ז בירושלים. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תש"ה [1945]. הספר הראשון שהותקן כולו על טהרת תוצרת הארץ. נדפס ב-300 - עותק זה הוא 142.

 

 עוד ב