מפתח מבחר מושגים פוליטיים

שם המחבר\ת: עדי אופיר, אודי אדלמן

בספר זה כינסנו מבחר מאמרים מכתב העת המקוון מפתח. יחד הם מציגים ניסוי במחשבה מושגית ובתיאוריה פוליטית. מפתח הוא כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, שמטרתו לבקר ולחדש את הלקסיקון הפוליטי הרווח, התיאורטי והיומיומי. מחבריו מציעים ביאורים מקוריים למושגים מתוך עיון ביקורתי בהיסטוריה שלהם, ומתבוננים במציאות שהמושגים אמורים ללכוד - ולא רק בשימושיהם הנפוצים בשפה היומיומית או בטקסטים תיאורטיים שפירשו אותם. הם מבקרים שימושים קיימים במושג, אך גם מציעים את תשובתם המנומקת לשאלה מהו, ואיך (אם בכלל) ראוי להשתמש בו. הם כותבים וחושבים על הפוליטי בעברית ועל העברית באופן פוליטי, בזיקה למכלול משאביה ורבדיה ההיסטוריים, ובמאמץ לחשוף את הכתמים העיוורים שלה - אלה שהיא נושאת עוד מתקופת היותה לשון כתיבה ותפילה של בני מיעוטים, ואלו שנוספו עליה כשנעשתה לשפתו של רוב השולט במדינת לאום משלו, בלי שיהיו לו מלים לתאר נכונה את צורת המשטר שכונן בה. 

כתב העת מפתח תורם להתחדשות הלקסיקון הפוליטי באמצעות בירור ביקורתי של מושגים נפוצים, המצאת מושגים חדשים והצעת מושגים מוכרים שהממד הפוליטי שלהם הוחמץ. ההתעקשות להגדיר מושגים ולבארם מחדש נועדה להחזיר את התנופה והתחכום של המחשבה הביקורתית לשאלות היסוד של המציאות הפוליטית העכשווית, בלי להיעצר בגבולות דיסציפלינריים ובלי לקבל מראש שום תיחום של שדה הראייה בהתאם לאסכולה זו או אחרת. ההגדרה מחייבת קשב חד יותר למה שקורה, פּועֵל או נעשֶׂה, אך עדיין אין לו ביטוי בשפה הקיימת, ומחדדת את הרגישות לאופן שבו השפה הקיימת מסתירה את מה שקורה, פּועֵל ונעשֶׂה, אך גם את מה שלא הכרחי שיקרה ואת מה שעוד אפשר לחולל ועדיין אפשר למנוע. 

 עוד ב