מפקד עברי בספרד הלוחמת, קפיטן מרדכי מילמן

שם המחבר\ת: מרדכי אבי-שאול

1 נותר פריט

מפקד עברי בספרד הלוחמת, קפיטן מרדכי מילמן

בין השנים 1936-1938

מאת מרדכי אבי-שאול

הוצאת המחבר

חוג תומכי הספר ע"י לפ"ק

דפוס מ"לן

תל אביב, 1945

נדיר!

יד שניה, שמור יפה

(כריכה רכה) עוד ב