מסע מסביב לציר, יצחק אורן

שם המחבר\ת: יצחק אורן

1 נותר פריט

מסע מסביב לציר, יצחק אורן

הדר הוצאת ספרים

תל אביב, 1977

יד שניה, במצב שמורעוד ב