מנהיג הדור - קובץ מוקדש לזכרו של ז'בוטינסקי

שם המחבר\ת: זאב ז'בוטינסקי

מנהיג הדור - קובץ מוקדש לזכרו של  זאב ז'בוטינסקי

ערוך בידי : י. ווירניק, י. רובין, א. רמבה

ספרית גלעד - הוצאת המחלקה לתרבות של שלטון בית״ר

תל אביב, 1945

יד שניה, במצב שמור

(כתמי התיישנות)עוד ב