מן המצר - מסכת מסכת מאת יריב בן אהרון

שם המחבר\ת: יוסף חיים ברנר

 זהו "מיצר-האדם" היהודי, ו"מיצר-עולמים" של העם. בין שברי חיים שהם גם שברי-לוחות, מתהלכים נוודים יהודים בלונדון, פליטי מהפכות ופוגרומים ברוסיה, שמכסים במילים נבובות על הריק שבנפש ונושמים לריאותיהם אבק נוסחאות. הגלות הפכה לצוענות, ומתוך ההריסות צומחת דרמה אנושית גדולה ורבת פנים. במרכזה של היצירה אנו עדים להתגלותה של אישיות מאירה, אדם שכבר עבר את כל המדורים, שאפשר לשאת אליו עיניים, שמעשיו בעולם הם עדות לאפשריותה של קדומה. מתוך אור פניו של האיש עולה לפני הדובר תמונת ארץ-ישראל ב"חומש" של שחרות-חייו. בתווי פניו משורטטת תבנית המולדת. עם עלייתו ארצה יהפוך י"ח ברנר, גם בגופו, לאיש העלייה השנייה. מתוך "הוויית הקוצים" ו"השכול והכשלון" הארץ ישראלי מפציע אור של נס אנושי. גיבור סיפורנו הוא מעין אב-טיפוס המטרים את ההתגלות של "נס העלייה השנייה". מאה שנה לאחר כתיבת הספר, יריב בן-אהרון מעניק ללומדים את הכלים לצלול אל מעמקי הסיפור, לאסוף מקורותיו, לחשוף את שבריו – לקיים דיאלוג המבקש להגביר את האמת והקדושה.

 


קטיגוריות: על ספרות

הוצאה: מוסד ביאליק


עוד ב