מכתבים אל משורר צעיר

שם המחבר\ת: ריינר מריה רילקה

מהדורה ראשונה

תרגום והקדים מבוא: ישראל זמורה

תל אביב, תש"דעוד ב