שירים, מיכה יוסף לבנזון

שם המחבר\ת: מיכה יוסף לבנזון

1 נותר פריט

שירים, מיכה יוסף לבנזון

שיריו, תרגומיו, אגרותיו

מבוא וציונים: יעקב פיכמן

הוצאת הספרים עינות

ברלין, 1924

נדיר!

יד שניה, במצב שמורעוד ב