מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה

שם המחבר\ת: גרשום שלום

המסה "מצווה הבאה בעבירה" פותחת את הספר. המחקר שלאחריה מוסיף ועוקב אח גילויי חדירתה של השבתאות לתוך יהדות פולין על הזרמים המתונים והקיצוניים שבה. 
לפני הופעת יעקב פראנק ולאחריה. המחקר השלישי, "משה דוברושקה וגלגוליו", עוקב אחר ספיחיה של התנועה הפראנקיסטית בדמות גיבור המחקר, עד הסתעפותם והשתרגותם במעבה המאורעות הרוחניים והמדיניים של אירופה המרכזית והמערבית בתקופת המהפיכה הצרפתית.


עוד ב