מוסרי הרמב"ם

שם המחבר\ת: רבי שמעון סופר

ליקוט דברי מוסר מספר יד-החזקה להרמב"ם על-ידי רב האי גאון, שר התורה והיראה, רבי שמעון סופר.

בהוצאת מכון להוצאת ספרים וחקר כתבי-יד ע"ש החתם-סופר ז"ל.עוד ב