מדרש המליצה העברית

שם המחבר\ת: יהודה ליב זלוטניק

1 נותר פריט

אמרי חכמה ואמרי אנשי

מחזור ראשון: אות אלף

מאת יהודה ליב זלוטניק, רב בוואנקובר, קנדה

ירושלים, התרצ"חעוד ב