מדריך לאטלס של ז'בוטינסקי

שם המחבר\ת: זאב ז'בוטינסקי

1 נותר פריט

מדריך לאטלס של ז'בוטינסקי

ספרון המשמש הסבר למפות האטלס שיצא בליפסיה בהוצאת "הספר" - וגנר את דבס.

תקציר גיאוגרפי לתלמידים וספר עזר לכל אדם המבקש דעת איזה ענין מן הגיאוגרפיה בקשר עם מצבו של ישראל בעולם.עוד ב