מדעי היהדות - כתבי האוניברסיטה העברית בירושלים - שני כרכים

שם המחבר\ת: האוניברסיטה העברית

כתבי האוניברסיטה העברית בירושלים, מדעי היהדות, כרך א+ב

דפוס המדפיס

ירושלים, 1925

נדיר!

יד שניה, במצב שמורעוד ב