מדינות ליהודים: אוגנדה, בירובידז'אן ועוד 34 תכניות

שם המחבר\ת: אליהו בנימיני

אליהו בנימיני, יליד 1914, חניך הארץ מנעוריו, חקלאי ותיק ומעורב בחיי הציבור בארץ. בספרו זה הוא מגולל עולם גדול של הגות ופעילות יהודית, אשר הושמט מהשכלתו הפורמלית. במשך שמונה שנים למד בנימיני נושא מצית דמיון זה: השאלה, האמנם עשויה היתה לקום מדינה ליהודים שלא בארץ-ישראל ובמאבקה של התנועה הציונית בתוכניות אלו. בספר מובאים נתונים גיאוגרפיים, כלכליים ופוליטיים של תכניות טריטוריאליסטיות רבות, ומסופר על התנצחויות בציבור היהודי בארץ ישראל ובתפוצות בנושא זה.


עוד ב